Biuletyn informacji publicznej
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

strona szkoły: www.zse-korfanty.katowice.pl
strona główna BIP: https://www.bip.gov.pl/subjects/view/34716
Spis treści:

Informacje o szkole
Przedmiot działania, kompetencje
Struktura organizacyjna
Instrukcja korzystania z BIP
Status prawny
Majątek
Dokumenty
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Rejestry, ewidencje
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Ogłoszenia
Kontrole
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Druki do pobrania
Redakcja BIP
Historia zmian
Informacje o szkole

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego
ul. Raciborska 3
40-074 Katowice
strona szkoły: www.zse-korfanty.katowice.pl
 • charakter szkoły: publiczna
 • typ szkoły: ponadpodstawowa - technikum
 • Dyrektor: mgr Marek Halama
 • Wicedyrektor: mgr Agnieszka Wasiołka
 • Kierownik szkolenia praktycznego: mgr inż. Grzegorz Kubieniec
 • telefon/fax sekretariat: 32 2516801
 • telefon administracja: 32 2514193
 • adres poczty elektronicznej: bip@zse-korfanty.katowice.pl
 • Regon: 270156477
 • NIP: 634 - 14 - 16 - 756
 • Inspektor Ochrony Danych: Patrycja Kaczmarczyk e-mail: p.kaczmarczyk@cuw.katowice.pl telefon 32 357 08 13
  Klauzule informacyjne
Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 rok
zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Katowicach.


Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - sprawozdanie GUS


wytworzenie informacji 01. 10. 2014 – A. Ludwig
udostępnienie informacji 01 .10. 2014 – A. Ludwig
ostatnia aktualizacja 10.11.2022 – A. Ludwig