2ch 2 ch
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:05- 7:50   historiaiteraźniejszość RI 18 geogr PI 39 UD PI 39 j.ang-1/2 MN 29
ang_zawod-2/2 JK 22
1 8:00- 8:45 geogr PI 39 zajęciazwychowawcą BR 23 ang_zawod-1/2 JK 22
j.ang-2/2 MN 29
pracbaris-1/2 HM 1
technikip-2/2 PI 9
j.ang-1/2 MN 29
ang_zawod-2/2 JK 22
2 8:50- 9:35 technikip-1/2 PI 39
pracbaris-2/2 HM 1
Obsł_kons-1/2 PK 32
inform-2/2 SI 38
biol BB 7 pracbaris-1/2 HM 1
technikip-2/2 PI 9
religia SK @
3 9:45-10:30 technikip-1/2 PI 39
pracbaris-2/2 HM 1
Obsł_kons-1/2 PK 32
JW-2/2 BR 31
historia BT 36 religia SK 31 JW-1/2 BR 1
j.ang-2/2 MN 29
4 10:50-11:35 WF AW @ inform-1/2 SI 38
Obsł_kons-2/2 PK 32
EiPwH MS 9 UD PI 19 j.polski AK 28
5 11:40-12:25 geogr PI 39 ang_zawod-1/2 JK 22
Obsł_kons-2/2 PK 32
j.ang-1/2 MN 29
JW-2/2 BR 21
j.polski AK 28 j.polski AK 28
6 12:35-13:20 JW-1/2 BR 22
j.ang-2/2 MN 29
matem KJ 27 opwtlw SA 38 WF AW @  
7 13:30-14:15 edukreg AK 28 matem KJ 27 historia BT 36 PP OA 9  
8 14:20-15:05 podst_hot PI 25 biol BB 7 WF AW g1    
Obowiązuje od: 22.01.2024
Drukuj plan
wygenerowano 24.01.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum