2ate 2 ate ekonomista/rachunkowość
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:05- 7:50 podst_praw MS 23   GM200db_P #rel2ate2bte 31 pwobrnier-1/2 SI 30 j.niem GK 19
1 8:00- 8:45 podst_praw MS 23 zajęciazwychowawcą SI 30 historiaiteraźniejszość BT 36 j.polski AK 28 geogr-1/2 ZI 25
biol-2/2 BB 7
2 8:50- 9:35 prac_biur-1/2 KA 37
dz_gosp-2/2 JD 18
j.ang JK 39 WF NS g1 j.polski AK 28 pim-1/2 OA 21
per-2/2 RI 15
3 9:45-10:30 geogr-1/2 ZI 25
biol-2/2 BB 7
j.niem GK 19 WF NS g1 historia BT 36 pim-1/2 OA 26
per-2/2 RI 37
4 10:50-11:35 biol-1/2 BB 7
geogr-2/2 ZI 25
Prac_ekon-1/2 38
inform-2/2 KA 37
historia BT 36 PEiS-1/2 SI 30
pbr-2/2 KA 37
geogr-1/2 ZI 25
biol-2/2 BB 7
5 11:40-12:25 inform-1/2 KA 37
ang_zawod-2/2 JK 39
Prac_ekon-1/2 38
pbr-2/2 KA 37
PP OA 19 ang_zawod-1/2 JK 39
peisrach-2/2 SI 30
WF NS @
6 12:35-13:20 matem KJ 27 j.polski AK 28 obowiązkiMKadoradcyzawodowego MK 19 matem KJ 27 edukreg AK 28
7 13:30-14:15 j.ang JK 39 prac_biur-1/2 KA 37
per-2/2 RI 15
  matem KJ 27 Prac_ekon-1/2 38
ang_zawod-2/2 JK 39
8 14:20-15:05 GM200db_P #rel2ate2bte 31 per-2/2 RI 38   biol-1/2 BB 7
geogr-2/2 ZI 25
Prac_ekon-1/2 38
peisrach-2/2 SI 30
Obowiązuje od: 11.09.2023
Drukuj plan
wygenerowano 13.09.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum